Header

ஆழ் கடல் ஆய்வுகளுக்காக ஸ்குவிட் மீன் வடிவிலான ரோபோ

 

அமெரிக்காவின் சண்டியாகோவில் உள்ள கலிபோர்னிய பல்கலைகழகம் ஆழ்கடல் ஆய்விற்காக தண்ணீரை உறிஞ்சி தானாக இயங்கும் ஸ்குவிட் போன்ற ரோபோவை உருவாகியிருக்கிறது.

இந்த ரோபோ ஜெட் விமானங்களை போல வேகமாக தண்ணீரை தள்ளி தானாகவே இயங்கும் தன்மை கொண்டது. இதன் வடிவமைப்பு மீன் மற்றும் பவள பாறைகளுக்கு சேதம் ஏற்படாத வகையில் படம்பிடிக்க கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .

You may also like...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thank you for taking time to Vote for us at BestWeb.lk 2020

logo