சக நடிகர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட நடிகை!.. தற்போது வெளியான உண்மை

தற்போதெல்லாம் கொலை என்பது மிகவும் சர்வ சாதாணரமாக ஆகவிட்டது. பணக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி, நடிகையாக இருந்தாலும் சரி பிடிக்கவில்லை என்றால் தீர்வு கொலையில் தான் போய் முடிகிறது. அப்படியொரு கொடூரம் 2012  ஆம் ஆண்டு  நடிகை ஒருவருக்கு நடத்துள்ளது. மீனாட்சி தபர் என்ற நடிகை தான் பணக்காரி என்றும் … Read More »


SoundCloud

Vote for Your Favorite Song