பொய் சொன்னாலும் நம்புற மாதிரி சொல்லனும்.. அண்ணணை பார்த்து கத்துகோங்க

நம்மில் பலரும் சாதாரண விஷயத்தை கூட பெரிதுபடுத்தி சொல்பவர்களை சந்தித்திருப்போம். ஏன் நாம் கூட சிலநேரம அதை செய்திருப்போம். சிலர் பொய் சொல்வதில் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். தனக்கு எல்லாம் தெரியும், தான் பார்க்காத விஷயங்களே இல்லை என்பது போல் எல்லாம் பேசுவார்கள். இங்கு ஒருவரும் அதே போன்று தான் … Read More »


SoundCloud

Vote for Your Favorite Song