இரண்டாக மடிக்க முடியுமான உலகின் முதலாவது கையடக்க தொலைபேசி (Video)

No Rating
45227993_1923585507727281_2658901862249398272_n

இரண்டாக மடிக்க முடியுமான உலகின் முதலாவது ஸ்மார்ட் போனை ரூயு #டெக்னாலஜி எனும் சீன நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது என அழைக்கப்படுகின்றது.

இதனை முழுமையாக விரிக்கும் போது டேப்லெட் போன்றும் இரண்டாக மடிக்கும் போது இது ஒரு #ஸ்மார்ட்போன் போன்றும் தொழிற்படுகின்றது.

Tags

0 thoughts on “இரண்டாக மடிக்க முடியுமான உலகின் முதலாவது கையடக்க தொலைபேசி (Video)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SoundCloud

Vote for Your Favorite Song