தங்க்லீஷ்! குறும்படம்

No Rating
12278812_896652603783051_1396028917312031513_n

தமிழை சரியாக பேச தெரிந்த ஒருவனை, யு டோனோ இங்கிலீஷ்? என கேட்கிறது இந்த சமூகம். Bench culture பெருமையுடன் வெளியிடும் அடுத்த குறும்படம் தங்க்லீஷ்!

 

Tags

0 thoughts on “தங்க்லீஷ்! குறும்படம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SoundCloud

Vote for Your Favorite Song